Stały dostęp do czystej wody – dlaczego jest tak ważny?

Poznaj historię Mary
z Sudanu Południowego

Pani Mary mieszka we wsi leżącej w pobliżu rzeki. Problemem dla jej społeczności nie był brak wody, ale jej jakość. Kiedy pobliskie studnie się zepsuły, ludzie czerpali wodę z rzeki. Z powodu jej zanieczyszczenia zapadali na liczne choroby układu pokarmowego i infekcje skórne.
Przez nasilenie konfliktu zbrojnego w 2013 r. wiele osób w Sudanie Południowym musiało porzucić swoje domy i ratować się ucieczką w bezpieczniejsze regiony kraju. Wieś pani Mary praktycznie opustoszała. Ludzie zaczęli tu wracać stopniowo, gdy w okolicy sytuacja się uspokoiła.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Naprawiamy zepsute studnie. Uruchomienie studni sprawiło, że do wsi wróciło życie. Ludzie przestali chorować z powodu spożywania zanieczyszczonej wody z pobliskiego rozlewiska, ale stało się też coś, co wszystkich zaskoczyło. Studnia przyniosła pokój – mówi pani Mary.

Stabilne źródło czystej wody połączyło wcześniej skonfliktowane wspólnoty. Ludzie teraz spotykają się przy studni i w pokojowy sposób współdzielą czerpaną z niej wodę.

SUCHE FAKTY

Według raportu WHO/UNICEF JMP,  tylko 41% osób w Sudanie Południowym ma dostęp do czystej wody. W przypadku terenów wiejskich statystyki są jeszcze bardziej dramatyczne, bo aż 65% mieszkańców wsi nie ma dostępu do czystej wody.


Pomóż nam pokonać kryzys wodny.
WPŁAĆ NA WODĘ ↓