Brak wody w szkołach
– co to oznacza?

Poznaj historię Felixa z Sudanu Południowego ↓

Dla Felixa najważniejszymi problemami są: brak poczucia bezpieczeństwa i nękające jego rodaków choroby, takie jak malaria. Edukacja jest szansą na realną zmianę.
Tej szansy pozbawiane są często uczennice. W Południowym Sudanie jednym z zadań kobiet i dziewczynek jest zaopatrywanie rodziny w wodę. Jeśli we wsi nie ma studni, zamiast chodzić do szkoły dziewczynki odbywają często wielogodzinne i niebezpieczne wędrówki po wodę. Kolejnym utrudnieniem w dostępie do edukacji jest dla dojrzewających dziewcząt brak wody i toalet w szkołach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

 

 

 

Budujemy stanowiska poboru i mycia rąk oraz toalety. Dzięki temu zaspokajamy dwie ważne potrzeby: dostępu do wody i do higieny.
Dziewczynki mogą kontynuować naukę, a po lekcjach czerpać wodę z bezpiecznego źródła na potrzeby swoich rodzin. Budowa osobnych, męskich i damskich toalet umożliwia też uczennicom bezpieczne korzystanie z sanitariatów i dbanie o higienę intymną, szczególnie w czasie menstruacji.
Możliwość chodzenia do szkoły daje dzieciom i młodzieży poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

SUCHE FAKTY

Według raportu OCHA – organu ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, mniej niż 50% szkół ma dostęp do funkcjonującego źródła wody wewnątrz lub w pobliżu placówki. Ponadto, aż 40% szkół podstawowych w Sudanie Południowym nie ma w ogóle zainstalowanych toalet, a te które istnieją, często nie są podzielne według płci lub brakuje w nich drzwi.
 
 
 
Pomóż nam pokonać kryzys wodny.
Wpłać na wodę. ↓