Jak długo idzie się w Somalii do najbliższego ujęcia czystej wody?

Poznaj historię Fahmo z Somalii

Blisko połowa mieszkańców Somalii nie ma fizycznego dostępu do stałego i bezpiecznego źródła czystej wody. Spośród nich zaledwie połowa dochodzi do takiego ujęcia w mniej niż 15 minut.

Kiedy ilość wody jest ograniczona, przeznacza się ją przede wszystkim na cele spożywcze, z konieczności ograniczając zużycie w celach higienicznych. To prowadzi do takich chorób jak ostra wodna biegunka czy dur brzuszny. W Europie łatwo im zaradzić, ale w Somalii z powodu wodnistej biegunki ludzie umierają.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Szkolimy lokalnych promotorów higieny. Takich jak pani Fahmo. To osoby pochodzące z lokalnej społeczności, które po przeszkoleniu przez PAH przekazują zdobytą wiedzę mieszkańcom obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Pokazują, w jaki sposób należy myć ręce, zbierać śmieci czy uzdatniać wodę. Są to ważne działania uzupełniające budowę ujęć wody i sanitariatów.

SUCHE FAKTY

Według standardów ONZ, każdy człowiek powinien mieć fizyczny dostęp do wody, a to oznacza , że źródło wody powinno być w bliskiej odległości, nie większej niż 1000 metrów od domu, szkoły czy miejsca pracy.

Tymczasem, 49% populacji Somalii nie ma dostępu do stałego i bezpiecznego źródła wody pitnej, a spośród nich tylko 52% dochodzi do takiego źródła w mniej niż 15 minut.

 

Pomóż nam pokonać kryzys wodny.
WPŁAĆ NA WODĘ ↓