Logo PAH

To nie są tylko
suche fakty

Statystyki, które czytamy na temat braku dostępu do wody to dla nas często jedynie „suche fakty”.

Tymczasem świat bez wody to już dziś rzeczywistość milionów osób mieszkających w Somalii i Sudanie Południowym.

Statystyki, które czytamy na temat braku dostępu do wody to dla nas często jedynie „suche fakty”. Tymczasem świat bez wody to już dziś rzeczywistość milionów osób mieszkających w Somalii i Sudanie Południowym.
Poznaj ich historie i pomóż! 

0 %

ludności Sudanu Południowego korzysta z zanieczyszczonych źródeł wody

0 %

szkół w Sudanie Południowym nie ma dostępu do wody

0 %

mieszkańców wsi w Sudanie Południowym nie ma czystej wody

0 %

społeczeństwa w Somalii nie ma wystarczającej ilości wody na dzień

0 %

mieszkańców Somalii nie ma dostępu do stałego źródła wody pitnej

Woda jest niezbędna w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Przez ostatnie pięćdziesiąt lat światowe zapotrzebowanie na wodę znacznie wzrosło. Według raportu ONZ prawie 6 miliardów ludzi będzie cierpieć z powodu niedoboru czystej wody do 2050 roku.

Przyczyną takiej sytuacji są długotrwałe okresy suszy związane ze zmianami klimatycznymi, rosnąca konsumpcja oraz globalny wzrost populacji. Dla większości mieszkanek i mieszkańców Europy perspektywa półgodzinnej wędrówki do najbliższego źródła czystej wody lub konieczność podejmowania decyzji czy wodę wykorzystamy do picia, czy aby umyć ręce, wydaje się abstrakcyjna i bardzo odległa…

Media o nas

Artykuł umieszczony w gazecie 04

Artykuł umieszczony w gazecie 03

Artykuł umieszczony w gazecie 02